baanstartbox

De windhondenrennen in België lijken in niets op de industriële rennen zoals we die zien in Engeland, Ierland, Verenigde Staten en andere landen. Bij ons wordt deze sport puur als een hobby uitgeoefend, door windhondenliefhebbers die hun hond de kans willen geven zich op de renbaan uit te leven.

In België zijn er drie actieve renbanen, nl. in Beringen, in Awans en in Westerlo. Op hun eigen websites vindt u informatie over hun baan, hun club en hun kalender.

Het overkoepelend orgaan voor de sport is België is de Commissie Windhondenrennen (CWR), die verantwoordelijk is voor de reglementen en de naleving ervan.

Het seizoen van de windhondenrennen loopt van maart tot november. De Belgische renkalender 2016 vindt u hier. Iedereen is van harte welkom om naar een windhondenren te gaan kijken en de sfeer op te snuiven bij de enthousiaste beoefenaars van deze snelle sport.

Hoe eraan beginnen ?

Vooraleer met kan lopen, moet ervoor gezorgd worden dat uw Whippet in een goede conditie is. Gewenning aan de baan is natuurlijk ook nodig. Wij adviseren deelname aan trainingsdagen op één van de renbanen, zodat uw hond gewend raakt aan de sfeer, de geluiden en de infrastructuur van de baan. Eerste stap is het aanleren van en gedisciplineerd verlaten van de startbox, zoals door de hondjes op de foto hierboven perfect gedemonstreerd wordt. Meer ervaren honden kunnen een hulp zijn hierbij, heel waarschijnlijk vind u wel iemand die zijn hond hiervoor wil inschakelen.

Als uw Whippet dit onderdeel onder de knie heeft, is een volgende stap  het lopen van een race, met dek en muilkorf samen met drie andere honden. Eens deze klus geklaard is zonder de andere honden te storen (Storen is alles wat de hond doet, wanneer hij uit eigen beweging niet meer zijn eigen ren loopt en daarbij andere honden hindert), dan heeft hij zijn “Goed Rond” binnen, nodig voor het aanvragen van het rencertificaat dat vereist is voor deelname aan officiële wedstrijden.

Dit kan allemaal heel overweldigend klinken, maar met een beetje hulp van meer ervaren racingliefhebbers, is dit zeker haalbaar.

Deelname aan officiële wedstrijden

Iedereen kan met zijn hond aan trainingen deel nemen, maar vooraleer honden aan officiële wedstrijden mogen deelnemen, moeten ze aan enkele voorwaarden voldoen.

De voorwaarden voor deelname aan officiële wedstrijden, zijn de volgende :

  • De windhond moet ingeschreven zijn in een stamboek, gehouden door een door de FCI en KMSH erkend organisme, dat van deze inschrijving een bewijs een stamboom aflevert
  • Ze moeten in het bezit zijn van een geldig rencertificaat, afgeleverd door een door de FCI en KMSH erkend organisme
  • Ze moeten tussen de 15 maanden en 8 jaar oud zijn. Honden die in de loop van het kalenderjaar 8 worden, mogen dat renseizoen uitlopen
  • Ze moeten eigendom zijn van een lid van een door de KMSH erkende windhondenvereniging
  • Ze moeten aangemeld worden onder de naam en het adres van de eigenaar, zoals vermeld op de stamboom en het rencertificaat
  • Ze moeten op de renbaan verschijnen in hun natuurlijke haardracht, noch geschoren, noch op één of andere kunstmatige wijze veranderd (voor Whippets is dat minder van toepassing)

Het rencertificaat  moet aangevraagd worden bij de Commissie Windhondenrennen. Deze aanvraag wordt door de eigenaar gedaan via zijn thuisvereniging op het voorziene formulier en moet min. 14 dagen voor de ren waaraan men deel wenst te nemen verstuurd zijn en zijn jaarlijks hernieuwbaar. Dit certificaat is tweeledig en bestaat uit een renvergunning en een werkboekje.

Bovendien moeten Whippets gemeten worden, dit op vooraf bepaalde dagen (zie metingskalender). Deze meting wordt uitgevoerd door officials. Teven mogen max. 48 cm zijn en reuen 51 cm. Honden die groter zijn dan 48 cm (teven) en 51 cm (reuen) worden bij de Sprinters ondergebracht op voorwaarde dat ze de maximum maat van 53 cm voor de teven en 55 cm voor de reuen niet overschrijden.

Natuurlijk kunnen honden die fysiek niet in orde zijn, niet aan rennen deelnemen. Iedere vorm van doping is vanzelfsprekend  (ttz : ieder vorm van toedienen van substanties, of het aanwenden van middelen, die de prestaties van een hond positief of negatief beïnvloeden) ten strengste verboden. Inbreuken hierop worden gesanctioneerd.

Op de rennen zijn  officials(afgevaardigde CWR, juryleden, renleider, bochtcommissarissen, wedstrijdsecretaris, draaier, starten, loter, tijdwaarnemers en waarnemers dopingcontrole). het spreekt vanzelf dat deze niet mogen fungeren als ze zelf honden hebben die deelnemen.

Komt uw Whippet voor één of meerdere redenen niet in aanmerking voor deelname aan officiële wedstrijden ? Niet getreurd, u kan steeds naar de trainingen gaan en eerlijk… uw hondje beleeft er evenveel plezier aan !

Praktische informatie

Algemeen :

In elke reeks starten min. 3 en max . 6 honden.

De deelnemende honden zijn ingedeeld in drie categorieën op basis van hun prestaties. De traagste honden lopen in de C-categorie, de iets sneller in de B-categorie en de allersnelsten in de A categorie. Door middel van promotiepunten  kunnen ze overgaan naar een hogere klasse, degradatiepunten daarentegen plaatsen de honden in een lagere categorie.

De rendekjes :

Nummer 1Rood dek met wit cijfer
Nummer 2Blauw dek met wit cijfer
Nummer 3Wit dek met zwart cijfer
Nummer 4Zwart dek met wit cijfer
Nummer 5Geel dek met zwart cijfer
Nummer 6Zwart/wit dek met rood cijfer

Klassen :

Whippetreuen en -teven lopen in principe altijd gescheiden. Zijn er evenwel minder dan vier honden per geslacht, dan kan de inrichtende vereniging beslissen om reuen en teven samen te laten lopen.
Twijfelt u nog of windhondenrennen iets voor u is ?
Noteer dan alvast 15 augustus in uw agenda, op onze jaarlijkse Funday in Beringen kan iedereen zijn hond totaal vrijblijvend laten lopen op de renbaan. Niet noodzakelijk een volledige toer, desnoods een stukje. Daaruit zal snel blijken wat uw hondje ervan vindt. Deze kennismaking met de renbaan is volledig vrijblijvend en los van elke competitie.
Indien u meer informatie wenst over het rennen met uw windhond, neem dan contact op met één van drie renverenigingen en/of lees de volledige reglementen van de Commissie Windhondenrennen na op hun site.