Lid worden van  de Belgische Whippet Club? Dat kan!

Lees eerst dit

  • Via dit formulier kan u een aanvraag indienen om lid te worden van onze rasclub. Uw aanvraag wordt geregistreerd en zodra de betaling binnen is, wordt de aansluiting besproken op de eerstvolgende bestuursvergadering. Indien er een geldige reden is om uw kandidatuur niet te aanvaarden, wordt het betaalde lidgeld per kerende teruggestort. Van mensen die in het vorige kalenderjaar lid worden, wordt het lidmaatschap automatisch aanvaard.
  • Het lidgeld is geldig per kalenderjaar vanaf 1 januari tot 31 december. Om ononderbroken lid te blijven, wat van belang is voor het recht op puppybemiddeling en voor het klassement Tophounds, dient het lidgeld ieder jaar betaald te zijn uiterlijk op de datum van de Algemene Statutaire Ledenvergadering, waarvoor u conform de wetgeving op voorhand een uitnodiging ontvangt. Het lidmaatschap gaat in op de dag waarop wij uw betaling ontvangen.

Lidgeld

€ 30,- per jaar voor een hoofdlid
€ 10,- per jaar voor een gezinslid

Gegevens voor uw betaling

Rekening/Compte 734-0528018-56 *  IBAN  BE20 7340 5280 1856 * BIC KREDBEBB

 op naam van BWCBW –  p/a Pieter Claessens – Beukendreef 121 – B-9300 Aalst

met vermelding : “Lidgeld+ naam + jaar van het lidmaatschap”

 

Nieuw Lid

Gezinslid