Een welgemeende “THANKS” aan iedereen die op eender welke manier bijgedragen heeft aan het succes en de goede sfeer van onze Open Show 2019