CAC SPECIALTY 2017


Ook dit jaar kozen we voor een echte rasspecialist(e) als keurmeester. We waren heel blij dat Mevr. Molly Head (Demerlay Whippets – UK) op onze uitnodiging wilde ingaan.

We hopen u van harte te kunnen verwelkomen op deze outdoorshow op de terreinen van de KVW Beringen.

Inschrijven kan :

Inschrijvingsformulier :  download hier / téléchargez ici / download here

of online via onderstaand formulier

Eiigenaar / Propriétaire / Owner

 

Hond / Chien / Dog

 

Inschrijving / Engagement / Entry

 

Opties / Options

 

Betaling / Paiement / Payment

  • Graag per overschrijving / Merci de payer par virement bancaire / Thank you for paying by bank transfer Bankrekening / Compte bancaire / bank account IBAN BE06 0000 0753 9122 BIC BPOTBEB1 op naam van / au nom de / in name of BWCBW p/a Bart Scheerens Molenstraat 25 B-2220 Heist-op-den-Berg
 

Belangrijke informatie / Infos importantes / Important information

  • Op voorwaarde dat / A condition que / Provided that - er minstens 2 honden ingeschreven zijn in onderstaande klassen - 2 chiens sont inscrits dans les classes ci-dessous - At least 2 dogs are entered in following classes JUNIOR / INTERMEDIATE / OPEN / BREEDER / WORKING / CHAMPION / VETERAN
  • 4 CAC’s, waarvan 1 behaald op een CACIB tentoonstelling, onder 3 verschillende keurmeesters met een vereiste periode van 12 maanden tussen de eerste en de laatste behaalde CAC. De CAC behaald op de tentoonstelling ingericht door de Koninklijke Maatschappij St.-Hubertus telt dubbel ( maar is niet meer noodzakelijk ) 4 CAC, dont 1 obtenu lors d’une exposition à CACIB sous 3 juges différents avec un délai minimum de 12 mois entre la première et la dernière qualification. Le CAC obtenu à l’exposition organisée par la Société Royale St.-Hubert vaut deux CACS ( mais n’est plus indispensable ) 4 CAC of which 1 obtained at a CACIB show, under 3 different judges with a minimum of 12 months between the first and the last CAC. The CAC obtained at the show organized by the Royal Society St.-Hubert counts for two ( but is no longer absolutely necessary )
  • Het inrichtend comité kan op geen enkele manier verantwoordelijk geacht worden voor diefstal, verlies of schade toegebracht aan honden of voorwerpen die zich op de tentoonstellingsplaats bevinden, evenals ingeval van beten of andere ongevallen Le comité organisateur décline toute responsabilité en cas de vols, pertes ou dommages quelconques affectant les chiens ou les objets déposés dan le lieu de l’exposition, ainsi qu’en cas de morsures ou autres accidents. The organising committee declines all liability in case of thefts, losses or damage affecting the dogs or the objects brought into the place of the exhibition, as well as in the event of bites or other accidents. De inrichters behouden zich het recht voor de samenstelling van de jury te wijzigen in geval van overmacht. Les organisateurs se réservent le droit de modifier la composition du jury en cas de force majeur. The organizing committee has the right to change the judge in case of unexpected circumstances.
 

Verification