Beste leden en sympathisanten van de BWCBW,

Het mag dan wat evenementen betreft heel stil zijn, maar achter de schermen is het bestuur druk doende geweest om één en ander in goede banen te leiden.

Gezien de huidige, onzekere situatie in verband met de Covid-19-crisis, heeft het bestuur na uitgebreid beraad, beslist om alle activiteiten voor het jaar 2020 te schrappen.

Het is organisatorisch en praktisch niet haalbaar om evenementen te plannen in dergelijke onzekere tijden, ook i.v.m. engagementen naar zalen/locaties, sponsors, caterers, en vooral eventuele deelnemers toe.

Dit betekent niet dat de club op non-actief komt, maar we streven ernaar iedereen veilig en gezond te houden, dus lijkt het niet opportuun om samenkomsten te organiseren.

Wij blijven uw feedback, ideeën en suggesties op prijs stellen.
Wij danken u alvast voor het vertrouwen in onze club, en we pikken de draad van de evenementen terug op in 2021.

Gezien wij voor 2020 geen evenementen aanbieden aan onze leden, volgt er nog een gepaste compensatie voor de leden die dit jaar het lidgeld betaalden.

Wij rekenen op uw begrip en hou het veilig !